Vicerektor

Vicerektor Don Ivan Urlić

Mo. don Ivan Urlić svećenik je Splitsko-makarske nadbiskupije. Rođen je 1983. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u rodnim Jesenicama. Kao sjemeništarac pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju »Don Frane Bulić« u Splitu. Teologiju je diplomirao 2009. godine na Filozofsko-teološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu i iste je godine zaređen za svećenika. Službu župnog vikara vršio je u župi Prečistog Srca Marijina u Splitu od 2009. – 2010. Glazbeno obrazovanje započeo je u u sjemeništu kod prof. s. Mirje Tabak i nastavio kroz bogosloviju kod mo. s. Mirte Škopljanac Mačine. Kao glazbenik djelovao je u Sjemeništu i Bogosloviji vodeći klapu sjemeništaraca i bogoslova. Korepetitor je Akademskog zbora Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu te zborovođa u Jesenicama i Strožancu. Dirigent je mješovitog  zbora  „Hosana“  župe sv. Petra apostola u Zagrebu od 2010. – 2015. Sa zborom Župe Gospe Fatimske iz Splita snimio je nosač zvuka Idi, javi mojoj braći. Od listopada 2016. djeluje kao glazbeni pedagog u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu.

Godine 2010. upisao je Institut za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Orgulje studira u klasi profesorice Elizabete Zalović i studij crkvene glazbe završava izvrsnim uspjehom 2014. godine te prima dekanovu nagradu za najboljeg studenta. U lipnju 2015. godine diplomskim koncertom na orguljama završio je studij na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, u klasi profesora Marija Penzara i time stekao naslov magistar muzike. Godine 2015. upisao je postdiplomski specijalistički studij iz orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Imenovan je 2017. godine vicerektorom Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu, katedralnim orguljašem splitske prvostolnice i korepetitorom mješovitog prvostolnog zbora sv. Dujma, te profesor crkvene glazbe na Katoličkom bogoslovnom fakultetu sveučilišta u Splitu. Član je nadzornog odbora Hrvatskog društva crkvenih glazbenika i Povjerenstva za orgulje pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.