Rektor

Rektor Don Jure Bjeliš

Don Jure Bjeliš, rektor naše bogoslovije, rođen je 30.5.1982 godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je u Opuzenu. Kao sjemeništarac pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju »Don Frane Bulić« u Splitu. Teologiju je diplomirao 2007. godine na Filozofsko-teološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu i iste je godine zaređen za svećenika Splitsko makarske nadbiskupije.

Od 2007.-2010. vrši službu tajnika splitskoga nadbiskupa. Zatim biva imenovan župnim vikarom na župi Gospe od Otoka u Solinu, tu službu vršio je od 2010.-2013. 2013.je poslan u Rim na daljnje školovanje te 2015. magistrira na centru Saint Pietro Fabre formaciju za svećeništvo i posvećeni život. Nakon magisterija se vraća z Split te dobiva službu rektora Nadbiskupskog sjemeništa koju vrši do 2017.godine kada umjesto te službe biva imenovan rektorom Centralnog bogoslovnog sjemeništa