Duhovna formacija - Kalež

Duhovnost

Duhovna formacija je jedna od nekoliko dimenzija u odgoju bogoslova. Iako se sve dimenzije odgoja u izgrađivanju bogoslova kao cjelovite osobe međusobno prožimlju, duhovna formacija ima posebnu težinu. Možemo reći da  upravo ona povezuje intelektualnu i pastoralnu formaciju.

Kao i svaki drugi čovjek, bogoslov prolazi kroz određene faze tijekom svoga boravka u bogosloviji. Traži odgovore na razna pitanja, susreće se s dosada nepoznatim stvarima, otkriva dubinu i bogatstvo života, ali isto tako susreće se i s patnjom koja je prisutna bilo u njegovom životu, bilo u životu drugih…

Duhovna formacija - Hostija

No, srećom, na tom putu traženja odgovora nije prepušten samom sebi. Važnu ulogu u životu savkog bogoslova imaju odgojitelji koji ga prate na njegovom putu sazrijevanja. Najvažniji odgojitelj bogoslova na duhovnom području je duhovnik. On kroz razna zajednička razmatranja i pojedinačne razgovore, bogoslovu otkriva njega samoga, te moguće zamke u koje može upasti, kako u odnosu s Bogom tako i u odnosu s drugima.

Duhovna formacija i život svakog pojedinog bogoslova se događa u dinamici odnosa, na poseban način odnosa s Onim koji nas je prvi ljubio, te milosrdno pogledao i pozvao da budemo s Njim. Otkrivanje ove Božje ljubavi i milosrđa prema nama događa se kroz čitav život, a na poseban način kroz milosno vrijeme u bogosloviji.

U takvom spoznavanju Boga, a i sebe samoga, svakako prvo mjesto zauzima svakodnevna sveta misa te molitva časoslova. Tu su još i krunica, klanjanje, križni put i druge pobožnosti koje nas uvode u bliskiji odnos s Bogom koji nam svakog dana dolazi. Ono čemu se bogoslovi na poseban način raduju jesu rekolekcija u Vepricu – otprilike jednom mjesečno, te velike duhovne vježbe u šutnji – jednom godišnje.

No, iako je važan odnos s duhovnikom i zajednička molitva, od neprocjenjive važnosti za svakog bogoslova je da provodi neko vrijeme u danu u tišini u osobnom razgovoru s Bogom. U osobnoj molitvi događa se intimni odnos svakog pojednica s Bogom. To je vrijeme koje bogoslov posvećuje samo Bogu i u tišini osluškuje što On od njega želi. Ovakvo predanje Bogu ga malo po malo osposobljuje za ispravan odnos s Njime, ali i s bližnjima, što je jednako važno. Jer, tek iz odnosa s Bogom, mogu razumjeti i ljubiti bližnje.

Dakle, zadaća duhovne formacije je praćenje bogoslova na njegovom putu do svećeništva. Uvodeći ga malo po malo u sve dublji odnos s Bogom koji ga je pozvao, ona je ujedno i otkrivanje poslanja koje nam je Gospodin providio.