Duhovnik

Duhovnik Don Stipan Šurlin

Don Stipan Šurlin  duhovnik naše bogoslovije rođen je 15.19.1969 u Imotskom. Osnovnu školu završio  je u Prološcu. Zatim pohađa dvije godine srednju građevinsku školu u Imotskom, koju nastavlja pohađati u Splitu, gdje i maturira. Nakon srednje škole upisuje  studij Upravnog prava 1994. a 1997.stječe naziv akademskog prvostupnika upravnog prava .

Od 1994.-1995 nalazi se kao hrvatski branitelj na južnom bojištu. Nakon toga odlazi u Pamplonu 1997 na filozofsko teološki studij, koji završava magisterijem u Rimu 2002. 2003.je zaređen za đakona, a 2004.za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije.

Od 2004.-2005. je kapelan u Solinu. Zatim 2005.odlazi u Nadbiskupsko sjemenište gdje vrši ukogu prefekta do 2009.godine. Nakon toga je imenovan župnikom u Kaštel Lukšiću, gdje dobiva još jednu službu-2014.je imenovan dekanom kaštelanskog dekanata i tu je službu obnašao do 2017.godine kada dolazi u Centralno bogoslovno sjemenište kao duhovnik.