Odgojitelji

Duhovnik

Don Stipan Šurlin  duhovnik naše bogoslovije rođen je 15.19.1969 u Imotskom. Osnovnu školu završio  je u Prološcu. Zatim pohađa dvije godine srednju građevinsku školu u Imotskom, koju nastavlja pohađati u Splitu, gdje i maturira. Nakon srednje škole upisuje  studij Upravnog prava 1994. a 1997.stječe naziv akademskog prvostupnika upravnog prava . Od 1994.-1995 nalazi se kao …

Duhovnik Read More »

Vicerektor

Mo. don Ivan Urlić svećenik je Splitsko-makarske nadbiskupije. Rođen je 1983. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u rodnim Jesenicama. Kao sjemeništarac pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju »Don Frane Bulić« u Splitu. Teologiju je diplomirao 2009. godine na Filozofsko-teološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu i iste je godine zaređen za svećenika. Službu župnog vikara vršio …

Vicerektor Read More »

Rektor

Don Jure Bjeliš, rektor naše bogoslovije, rođen je 30.5.1982 godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je u Opuzenu. Kao sjemeništarac pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju »Don Frane Bulić« u Splitu. Teologiju je diplomirao 2007. godine na Filozofsko-teološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu i iste je godine zaređen za svećenika Splitsko makarske nadbiskupije. Od 2007.-2010. vrši službu …

Rektor Read More »