Formacija

Formacija Kultura

Kultura

Kultura je višeznačan pojam. U širokom smislu on obuhvaća gotovo sve u čemu živimo. U užem smislu pod kulturom se najčešće se misli na kazalište, slikarstvo, arhitekturu, glazbu i film. Sama riječ kultura dolazi od latinske riječi colere, što znači uzgajati, njegovati ili štovati. Stoga možemo reći da je kultura svako plemenito njegovanje već postojećih …

Kultura Read More »

Pastoral

Budući da je svrha bogoslovije pripremiti bogoslove da budu pastiri na Kristovu sliku, svećenička formacija mora biti prožeta pastoralnim duhom.  Stoga bogoslovi 4. i 5. godine u danima i razdobljima u kojima nema predavanja uvode se u iskustvo apostolata koje je nužno za cjelovitu formaciju osobe. Ta iskustva će ih osposobiti da pokazuju istu onu …

Pastoral Read More »

Intelektualna Formacija Bogoslova

Intelektualna Formacija

Intelektualna formacija bogoslova Centralnog Bogoslovnog Sjemeništa u Splitu sastoji se prvenstveno u pohađanju petogodišnjeg filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon završenog studija i stjecanja diplome kandidati za svećeništvo pohađaju šestu godinu koja uz intelektualni rad priprema kandidate za pastoralno djelovanje. Filozofsko – teološki studij osposobljava studente za kritičko promišljanje društvene zbilje. …

Intelektualna Formacija Read More »

Formacija Litrugija

Liturgija

Život unutar bogoslovske zajednice prožet je bogatim liturgijskim ozračjem. Svakodnevno na prvom mjestu je slavljenje svete mise te liturgija časova. Jednom tjednom tu je pobožnost klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom te ostale pučke pobožnosti koje se mogu vršiti bez prisustva zaređenog službenika. Svete mise unutar zavoda prikazuje svaki dan jedan od odgojitelja prilikom čega ministriraju …

Liturgija Read More »

Duhovna formacija - Kalež

Duhovnost

Duhovna formacija je jedna od nekoliko dimenzija u odgoju bogoslova. Iako se sve dimenzije odgoja u izgrađivanju bogoslova kao cjelovite osobe međusobno prožimlju, duhovna formacija ima posebnu težinu. Možemo reći da  upravo ona povezuje intelektualnu i pastoralnu formaciju. Kao i svaki drugi čovjek, bogoslov prolazi kroz određene faze tijekom svoga boravka u bogosloviji. Traži odgovore …

Duhovnost Read More »