Svrha bogoslovije

    Vlastita je zadaća sjemeništa, kao crkvene “odgojne zajednice na putu”, pomoći u jasnijem i potpunijem oblikovanju poziva pripravnika na svećeništvo koji se, po uzoru Isusa Krista, Svećenika i Pastira, trebaju odgojiti za istinske pastire duša i pripraviti se na službu naučavanja, posvećivanja i upravljanja Božjim narodom.

     Bogoslovno sjemenište nije samo običan prostor u kojem se događa odgoj novih svećenika već prije svega duhovno okružje koje osigurava i potiče odgojne procese, tako da svaki bogoslov pozvan od Boga, može po Svetom Redu postati živa slika Isusa Krista. Život u bogosloviji organiziran je na način da bogoslovi odgovorno rade na svojoj formaciji živeći u duhu zajedništva. Kako bi se ostvario duh zajedništva posebnu pozornost posvećuje se nekim sredstvima formacije „kao što su iskrena i otvorena komunikacija, dijeljenje, preispitivanje života, bratsko ispravljanje i zajedničko planiranje“ (Ratio fundamentalis, 90)