bogoslov

Formacija Kultura

Kultura

Kultura je višeznačan pojam. U širokom smislu on obuhvaća gotovo sve u čemu živimo. U užem smislu pod kulturom se najčešće se misli na kazalište, slikarstvo, arhitekturu, glazbu i film. Sama riječ kultura dolazi od latinske riječi colere, što znači uzgajati, njegovati ili štovati. Stoga možemo reći da je kultura svako plemenito njegovanje već postojećih …

Kultura Read More »

Pastoral

Budući da je svrha bogoslovije pripremiti bogoslove da budu pastiri na Kristovu sliku, svećenička formacija mora biti prožeta pastoralnim duhom.  Stoga bogoslovi 4. i 5. godine u danima i razdobljima u kojima nema predavanja uvode se u iskustvo apostolata koje je nužno za cjelovitu formaciju osobe. Ta iskustva će ih osposobiti da pokazuju istu onu …

Pastoral Read More »

Intelektualna Formacija Bogoslova

Intelektualna Formacija

Intelektualna formacija bogoslova Centralnog Bogoslovnog Sjemeništa u Splitu sastoji se prvenstveno u pohađanju petogodišnjeg filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon završenog studija i stjecanja diplome kandidati za svećeništvo pohađaju šestu godinu koja uz intelektualni rad priprema kandidate za pastoralno djelovanje. Filozofsko – teološki studij osposobljava studente za kritičko promišljanje društvene zbilje. …

Intelektualna Formacija Read More »

Formacija Litrugija

Liturgija

Život unutar bogoslovske zajednice prožet je bogatim liturgijskim ozračjem. Svakodnevno na prvom mjestu je slavljenje svete mise te liturgija časova. Jednom tjednom tu je pobožnost klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom te ostale pučke pobožnosti koje se mogu vršiti bez prisustva zaređenog službenika. Svete mise unutar zavoda prikazuje svaki dan jedan od odgojitelja prilikom čega ministriraju …

Liturgija Read More »

Duhovna formacija - Kalež

Duhovnost

Duhovna formacija je jedna od nekoliko dimenzija u odgoju bogoslova. Iako se sve dimenzije odgoja u izgrađivanju bogoslova kao cjelovite osobe međusobno prožimlju, duhovna formacija ima posebnu težinu. Možemo reći da  upravo ona povezuje intelektualnu i pastoralnu formaciju. Kao i svaki drugi čovjek, bogoslov prolazi kroz određene faze tijekom svoga boravka u bogosloviji. Traži odgovore …

Duhovnost Read More »

Duhovnik

Don Stipan Šurlin  duhovnik naše bogoslovije rođen je 15.19.1969 u Imotskom. Osnovnu školu završio  je u Prološcu. Zatim pohađa dvije godine srednju građevinsku školu u Imotskom, koju nastavlja pohađati u Splitu, gdje i maturira. Nakon srednje škole upisuje  studij Upravnog prava 1994. a 1997.stječe naziv akademskog prvostupnika upravnog prava . Od 1994.-1995 nalazi se kao …

Duhovnik Read More »

Vicerektor

Mo. don Ivan Urlić svećenik je Splitsko-makarske nadbiskupije. Rođen je 1983. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u rodnim Jesenicama. Kao sjemeništarac pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju »Don Frane Bulić« u Splitu. Teologiju je diplomirao 2009. godine na Filozofsko-teološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu i iste je godine zaređen za svećenika. Službu župnog vikara vršio …

Vicerektor Read More »

Rektor

Don Jure Bjeliš, rektor naše bogoslovije, rođen je 30.5.1982 godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je u Opuzenu. Kao sjemeništarac pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju »Don Frane Bulić« u Splitu. Teologiju je diplomirao 2007. godine na Filozofsko-teološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu i iste je godine zaređen za svećenika Splitsko makarske nadbiskupije. Od 2007.-2010. vrši službu …

Rektor Read More »

Hvarska Biskupija

Hvarsko – Bračko – Viška Biskupija

Hvarska biskupija ili duljim nazivom hvarsko-bračko-viška biskupija (lat. Dioecesis Pharensis, Brazensis et Lissensis), rimokatolička je biskupija u sastavu splitske metropolije, osnovana u 12. stoljeću.U prošlosti se biskupija najčešće bilježila kao Hvarska ili Otočka. Kroz 19. st. koristi se naziv Hvarsko-bračka biskupija. Od vremena biskupa Fulgencija Careva službeno ime biskupije je Hvarsko-bračko-viška biskupija, ali se češće …

Hvarsko – Bračko – Viška Biskupija Read More »

Šibenska biskupija

Šibenska Biskupija

Šibenska biskupija ustanovljena je bulom pape Bonifacija VIII., koja nosi nadnevak 1. svibnja 1298. Sam čin ustanovljenja obavljen je u Šibeniku 28. lipnja iste godine tako da je proglašena Papina bula, posvećen prvi biskup – fra Martin Rabljanin, gvardijan samostana sv. Frane, određene su granice biskupije i posjedi koje je grad Šibenik darovao za uzdržavanje …

Šibenska Biskupija Read More »